– Władze Gminy

Obrazek przedstawia Wójta gminy Nielisz podczas pracy.

Wójt Gminy Nielisz – Adam Wal

Sekretarz Gminy – Piotr Pyś

Skarbnik – Alicja Kozak Krzyżanowska

Przewodniczący Rady Gminy Nielisz  – Krzysztof Komajda

Wróć go góry